Ceník služeb

Vydání zdravotního průkazu

Potvrzení přihlášky do školy (SŠ, VŠ)

Potvrzení o zdravotním stavu - přihláška do DD

250 Kč

Výpis z dokumentace

Očkování u samoplátce

 300 Kč

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz)

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz po dosažení 65 let věku)

Vyplnění "Návrhu na lázeňskou péči" u samoplátce 

450 Kč

Vstupní prohlídka pracovně-lékařské péče

Periodická prohlídka pracovně-lékařské péče

Mimořádná/výstupní prohlídka pracovně-lékařské péče

Potvrzení pracovní způsobilosti při nástupu na brigádu

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz pro řidiče z povolání
Vydání potvrzení o zdravotním stavu pro zbrojní průkaz

Potvrzení pracovní způsobilosti pro práci v zahraničí

Bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

Vyplnění formuláře "Oznámení pojistné události" pro příslušnou pojišťovnu (DPN, pobyt v nemocnici, úraz, nemoc atd.)


550 Kč

Ceny a úkony vychází z  vyhlášky MZd, kterou se vydává seznam zdrav. výkonů s bodovými hodnotami