Ceník služeb

Výpis z dokumentace

Bodové ohodnocení bolestného

Očkování u samoplátce

Vydání zdravotního průkazu

Potvrzení přihlášky do školy (SŠ, VŠ)

Potvrzení o zdravotním stavu - přihláška do DD

200 Kč

Vyplnění formuláře "Oznámení o úrazu" pro pojišťovnu

 300 Kč

Vstupní prohlídka pracovně-lékařské péče

Periodická prohlídka pracovně-lékařské péče

Mimořádná prohlídka pracovně-lékařské péče

Potvrzení pracovní způsobilosti při nástupu na brigádu

Vyplnění "Návrhu na lázeňskou péči" u samoplátce 

Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz)

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz po dosažení 65 let věku)

400 Kč

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz pro řidiče z povolání
Vydání potvrzení o zdravotním stavu pro zbrojní průkaz

Potvrzení pracovní způsobilosti pro práci v zahraničí

500 Kč