Ceník služeb

Vydání zdravotního průkazu

Potvrzení přihlášky do školy (SŠ, VŠ)

Potvrzení o zdravotním stavu - přihláška do DD

300 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele (PLP)

Očkování u samoplátce na vlastní žádost klienta

 400 Kč

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz)

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz po dosažení 65 let věku) 

500 Kč

Vstupní prohlídka pracovně-lékařské péče

Periodická prohlídka pracovně-lékařské péče

Mimořádná/výstupní prohlídka pracovně-lékařské péče

Potvrzení pracovní způsobilosti při nástupu na brigádu

Vydání potvrzení o zdravotním stavu (řidičský průkaz pro řidiče z povolání
Vydání potvrzení o zdravotním stavu pro zbrojní průkaz

Potvrzení pracovní způsobilosti pro práci v zahraničí

Bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

Vyplnění formuláře "Oznámení pojistné události" pro příslušnou pojišťovnu (DPN, pobyt v nemocnici, úraz, nemoc atd.)

Vyplnění "Návrhu na lázeňskou péči" u samoplátce

Vyplnění "Návrhu na lázeňskou péči" neindikujícím lékařem


600 Kč

Ceny a úkony vychází z  vyhlášky MZd, kterou se vydává seznam zdrav. výkonů s bodovými hodnotami