REFERENCE

„Studium zahájil v roce xxxx na ssss škole sssss    atd, atd.“

MUDr. Tibor Kalmár

Praktický lékař

„Zdravotní školu absolvovala v letech xx x  xx  atd. atd.“

Jaroslava Marková

Zdravotní sestra